بحران دفن اجساد قربانیان کرونا، به آرامگاه‌های اصفهان رسید

مدیرعامل سازمان آرامستان‌های شهرداری اصفهان از آماده باش همه کارکنان آرامگاه‌های اصفهان خبر داد و گفت: «افزایش تعداد متوفیان، باعث شده خادمان آرامستان در شرایطی بسیار سخت و دلهره آور در شیفت‌های اضافی و اضطراری نسبت به تغسیل، تکفین و تدفین متوفیان اقدام کنند، اما با ادامه این شرایط قطعا در آینده‌ای نزدیک با بحران جدی مواجه خواهیم شد.»

احمدرضا مرادی افزود: «آنچه که در روزهای اخیر شاهد آن هستیم افزایش بی‌سابقه تعداد متوفیان ناشی از کرونا است که غم و مصیبت جانکاهی را برای خانواده‌های اصفهانی به دنبال داشته است. تدفین غریبانه و خداحافظی تلخ با متوفیان کرونایی و غم ناشی از آن، ممنوعیت برگزاری مجالس ترحیم و ده‌ها مشکل دیگر، اتفاقاتی است که همه در سایه تلخ همه گیری کرونا در حال رخ دادن است.»