بحران کابینه اسرائیلی کمی کاهش یافته، ولی همچنان از راه حل دور است

خانم ایلت شاکد وزیر دادگستری

در تلاش دیگری برای جلوگیری از فروپاشی کابینه کنونی اسرائیل بر سر مساله نظامِ وظیفه جوانان مذهبی تعصب گرا، متن لایحه ای در کمیسیون ویژه وزیران تهیه گردید که ظاهرا مورد قبول اکثر احزاب کابینه ائتلافی است. ولی وزیر دفاع با این طرح مخالفت می ورزد و گفته است که اگر این طرح به صورت قانون از تصویب بگذرد، حزب او از کابینه کناره گیری خواهد کرد.

اویگدور لیبرمن وزیر دفاع گفت که جوانان تعصب گرای مذهبی نیز باید ماننددیگر اقشار ملت خدمت نظامِ وظیقه را انجام دهند. احزاب مذهبی می کوشند که بخش عمده ای از این جوانان از خدمت معاف گردند.

ولی اکنون مخالفت از جهت دیگری نیز نسبت به این طرح بیان گردیده و آن، از جانب مشاور حقوقی دولت است که آن را مخالف اصول قانونی کشور می داند و بر این باور است که نمی توان آن را به صورت فعلی به تصویب پارلمان رساند.

حقوقدان مندل بلیت مشاور ارشد حقوقی دولت

حقوقدان مِندِل بلیت مشاور حقوقی دولت، گرچه خود یک فرد مذهبی است، ولی بر این باور است که طرح تهیه شده از جانب دیوان عالی عدالت اسرائیل رد خواهد شد.

برخی اعضای دولت بر این باورند که تصویب نهایی این قانون با شکل کنونی آن تغییرات اساسی خواهد داشت.

حداقل خاصیت طرح جدید آن است که احزاب تعصب گرای مذهبی به رسدگی به لایحه بودجه کشور بازگشتند و مراحل تصویب این قانون دوباره به حرکت درآمد و خواست وزیر دارائی برای تصویب قانون بودجه در موعد مقرر، عملی خواهد گردید.

خانم ایِلِت شاکد وزیر دادگستری گفت که همه کاستی ها طرح ارائه شد، هنگام رسیدگی به آن در شور اول و دوم پارلمانی اصلاح خواهد شد.

خانم شاکد از پاسخ دادن به این پرسش که اگر علیه نخست وزیر کیفرخواست صادر شود، آقای نتانیاهو باید از نخست وزیری، دست کم به طور موقت، کناره گیری کند. وزیر دادگستری گفت: هنگامی که چنین مساله ای پیش آید، آن را بررسی کرده و تصمیم خواهیم گرفت.

طبق قوانین اسرائیل، وزیران کابینه اگر در برابر کیفرخواست قرار گیرند، وظیفه دارند کناره گیری کنند – ولی این قانون، شخص نخست وزیر را شامل نمی شود.