بحران کابینه پایان گرفت و انتخابات زودهنگام برگزار نخواهد شد

وزیر دادگستری (راست) خانم ایلت شاکد و وزیر آموزش و پرورش نفتالی بنت دور میز دولت در پارلمان اسرائیل (کنست)

بحران کابینه در اسرائیل، بر سر مساله نظام وظیفه جوانان تعصب گرای مذهبی، پایان گرفت و همه احزاب ائتلافی به یک توافق مقدمات دست یافتند که امیدوارند مساله را برای همیشه حل کرده باشد.

طبق توافق به دست آمده، طرح معافیت بخش عظیمی از جوانان اولترا ارتودوکس می توانند از معافیت خدمت برخوردار گردند. مقرر شد که همه مراحل تدوین این طرح به صورت لایحه، و ارائه کردن آن به پارلمان، به طور عادی ادامه یابد، ولی در رای گیری نهایی در کنست (پارلمان اسرائیل) هر حزب آزاد است آن گونه که مایل است رای بدهد.

از آن جا که حزب “ییسرائیل بیتینو” (اسرائیل خانه ماست) به رهبری وزیر دفاع اویگدور لیبرمن از ابتدا با این طرح مخالفت بوده، انتظار می رود که در مراحل پایانی در پارلمان، علیه آن رای بدهد و در نتیجه قانون تصویب نشود.

ارزیابی شده است که یکی از علل رسیدن به این سازش آن بوده که هیچ یک از احزاب ائتلافی و حتی حزب لیکود که گفته شده بود ممکن است در انتخابات آینده کرسی های بیشتری به دست آورد، جلو انداختن انتخابات آینده را صلاح ندانستند. پیشتر گفته شده بود که شخص نتانیاهو نیز با انتخابات زودرس موافق است، ولی نزدیکان او بارها این ارزیابی را رد کردند.

گفته می شود که نتانیاهو ادامه همکاری با لیبرمن را برای ادامه دولت خود ضروری می داند، زیرا اگر پس از انتخابات آینده، حزب ییسرائیل بیتینو حاضر به شرکت در دولت ائتلافی نشود، بعید می نماید که دولت بعدی به رهبری حزب لیکود برپا شود.

آگاهان پایان جدل در داخل کابینه را در درجه اول یک پیروزی برای وزیر دارایی موشه کحلون می دانند. کحلون که رهبری حزب “کولانو” (همه ما) را به دست دارد گفته بود که اگر لایحه بودجه به موقع از تصویب نگذرد، حزب او از کابینه کناره گیری خواهد کرد.

احزاب تعصب گرای مذهبی که در گروه “یهودوت هتورا” متحد هستند، گفته بودند تا هنگامی که معافیت جوانان اولترا ارتدوکس از خدمت نظام وظیفه قطعی نشود، از رای دادن به لایحه بودجه خودداری خواهند ورزید.

برطرف شدن احتمال انتخابات زودرس، و نوع توافق به دست آمده، یک پیروزی نیز برای وزیر دفاع اویگدور لیبرمن محسوب می شود که برکناری یکی از وزیران کابینه از حزب او که علیه خواست تعصب گرایان مذهبی رای داده بود جلوگیری کرد.

موشه کحلون وزیر دارایی
  • توصیح: عکس صفحه نخست، تصویر «هاراو لیتسمن« معاون وزیر بهداشت و رهبر گروه مذهبی “یهودوت هَتورا” است.