بحران کرونا کافی نبود، اسرائیل با بحران فزایندۀ  ائتلاف دولتی نیز همچنان روبروست

نشست هفتگی امروز هیات دولت اسرائیل امروز (دوشنبه) در شرایطی برگزار می شود که نه تنها شیوه رویارویی با ویروس کرونا همچنان مورد بحث و جدل است، بلکه ادامه موجودیت دولت ائتلافی کنونی، که دو شاخه اصلی آن دو حزب لیکود و آبی و سفید می باشد، مورد خطر قرار گرفته است.

جدال کنونی، پیرامون تدوین و تصویب بودجه مالی سال کنونی کشور است که هنوز عملی نشده و کار تنظیم بودجه سال آینده نیز در همین روزها باید آغاز شود.

اکنون شش ماه است که کشور بدون بودجه اداره می شود و استدلال نخست وزیر آن است که از یک سو انتخابات زود هنگام و سپس بحران کورونا همه محاسبات را برهم زده و از نیازهای واقعی کشور آگاهی های لازم را نداریم و بنابراین، تهیه بودجه کار آسانی نیست.

ولی در همان حال، حزب آبی و سفید نتانیاهو را متهم می سازد که بنا به ملاحظات فردی، و با توجه به پرونده هایی که دارد، می خواهد بی ثباتی سیاسی را همچنان حفظ کند تا تسلط خود بر امور را از دست ندهد.

همین اتهام، در مورد ادامه تظاهرات سیاسی علیه نتانیاهو، از جانب مخالفان او عنوان می شود. آن ها می گویند که برقراری قرنطینه نیز که به موجب آن، افراد حق ندارند بیش از یک کیلومتر از خانه خود دور شوند، به هدف متوقف ساختن تظاهرات است.

در یک هفته اخیر بر شدت عمل پلیس اسرائیل نسبت به تظاهرکنندگان افزوده شده و برخوردهایی رخ داده که در گذشته سابقه نداشته است. چند مورد نیز افراد ناشناس به تظاهرکنندگان علیه نتانیاهو تعرض کردند که این امر نیز با ابراز خشم هواداران دموکراسی در اسرائیل روبرو شد.

در هفته های اخیر سه تن از مقامات ارشد وزارت دارایی اسرائیل کناره گیری کرده اند. آن ها در صحبت های خصوصی می گویند که نتانیاهو همه اختیارات تعیین بودجه را در دست خود قبضه کرده و به وزارت دارائی امکان فعالیت واقعی نمی دهد. گفته می شود که حتی ییسرائل کاتس وزیر دارایی از این امر ابراز ناخرسندی کرده است.

در روزهای اخیر شمار مبتلایان شناخته شده کورونا در اسرائیل کاهش یافته که مسلما یکی از علل آن، ممکن است پیامدهای قرنطینه در یک هفته گذشته باشد. ولی در ایام عید، از شمار معاینات بهداشتی نیز کاسته شده و همچنین گروه هایی از مذهبیون متعصب از همکاری لازم خودداری ورزیده اند.