بحرین نیز همانند امارات، خواهان برقراری پروازهای منظم به اسرائیل و روابط گسترده است

دولت بحرین نیز همانند امارات عربی متحده، اشتیاق زیاد خود را برای برقراری پروازهای منظم بین دو کشور ابراز داشته و هم اکنون گفتگوهای فشرده ای بین نمایندگان دو کشور در این زمینه جریان دارد.

مشکل اصلی که مانع برقراری پروازهای منظم شده، ویروس کورونا و خطر ابتلا می باشد. امارات در ماه گذشته یکی از مراکز خطرناک ابتلا بود، ولی توانسته است تا حد زیادی بر آن غلبه یابد. به دنبال این دستاورد، پروازهای مستقیم بین دو کشور آغاز شده است.

مقامات وزارت بهداشت اسرائیل و بحرین به این توافق رسیده است که “گذرنامه سبز” را معتبر میدانند و کسانی که هنگام ورود این گذرنامه را نشان دهند، از قرنطینه معاف می شوند و اجازه ورود دارند. گذرنامه سبز در اسرائیل به افرادی داده می شود که هر دو دوز واکسن را تزریق کرده اند و ست کم یک هفته از تزریق واکسن دوم گذشته است.

از هنگام برقراری روابط بین اسرائیل با بحرین و امارات، موسوم به “پیمان ابراهیم” یک جامعه یهودیان در هر دو امیرنشین در حال شکل گیری می باشد. این یهودیان بازرگانانی هستند که از ایالات متحده و اروپا برای دادوستد با کشورهای عرب حوزه خلیج فارس در آن سرزمین مقیم شده اند و با برخورداری از آزادی کامل دینی، نیایشگاه های ویژه خود را برپا ساخته اند. همچنین فراگیری زبان عبری، در هر دو امیرنشین رواج یافته و هر روز افراد بیشتری برای آموزش این زبان علاقمندی نشان می دهند.

سفیر امارات عربی متحده در اسرائیل نیز از دو هفته پیش به تل آویو آمده و ماموریت خود را آغاز کرده است.

در حال حاضر، شرکت های هواپیمایی امارات دارای پروازهای روزانه به اسرائیل می باشند. ولی بحرین پیشنهاد کرده که در مرحله نخستین، سه پرواز هفتگی به اسرائیل برقرار سازد.