یک دیدگاه

  1. باید به فلسطینی های تروریست زندانی زهرمار بدن نه غذا،حیف ازسرزمین پاک یهود که این کفتارصفتان و مزدوران حماس پرست تروریست نجسش بکنند،حیف ازاین همه خدماتی که دولت محترم اسرائیل درحق ملت بی چشم و رو می دهد، نباید رحمی قائل شوند مرگ برحماس و حامیانش

Comments are closed.