2 دیدگاه‌

  1. درود بر اسراییل و ملت آزاده و بزرگ اسراییل و درود بر اقای بنیامین نتانیاهوی عزیز، ما ملت ایران همیشه در عاشقانه اسراییل را دوست داریم و از این کشور تقاضای کمک ویاری برای آزاد شدن از دستهای جنایتکار رژیم جلاد آخوندی ایران و مزدوران ادمکش وغارتگر این رژیم سرکوبگر ودیکتاتور را داریم و اگر ایرانیان از این رژیم دیکتاتوری رها شوند به ثبات خاورمیانه منجر میشود چون این رژیم دیکتاتوری آخوندی سبب آشوب و جنگ های متوالی در خاورمیانه است و تا این رژیم آخوندی باشد تروریست و تروریست پروری در خاورمیانه و جهان ادامه دارد .پیروزباشید

Comments are closed.