یک دیدگاه

  1. ۴۰ سال است که سران آخوندی ازنابودی اسرائیل با فوت کردن و ریختن لیوانی أب تهدید میکنند و اخیرأ اعلام میکنند که اسرائیل که اسرائیل در ضعیف ترین حالت است .
    ای یاوه گویان اگر میتوانید و الان اسرائیل ضعیف است حمله کنید تا جواب دندان شکن ببینید و ملت ایران از یاوه گویی شما راحت شود
    ملاها فقط میتوانند مزاحم بانوان ایرانی و بقیه مردم شوند .
    و یا باقطع و وصل اینترنت نگذارند مردم صدای رادیو پیام اسرائیل را گوش کنند .
    من اگر در اسرائیل سمتی داشتم صبر و حلم دولتمردان اسرائیل را نداشته با بمب اتم به تمام یاوه گویی های این عربده کشان پایان میدادم .

Comments are closed.