2 دیدگاه‌

 1. با تشکر از رادیو پیام اسرائیل که این موقعیت را فراهم کرده که نظرات خود رو به گوش شاهزاده رضا پهلوی برسانیم .
  بیشتر عزیزان نظراتی در دوره بعد از فروپاشی نظام سخن گفته اند .
  من از شاهزاده رضا پهلوی خواهشمندم با کمک دولت دوست و عزیز اسرائیل بخواهد تا با بمباران ایران تا آزادی ایران عزیز از یوغ اسلامگرایان حمله نماید
  حتی اگر من و تمامی خانواده ام و حتی نیمی از مردم ایران کشته شوند ایرادی ندارد تا دنیا به آرامش برسد .
  هرچه دیرتر این کار انجام گیرد نه تنها اسرائیل بلکه تمام دنیا با خطر جدی روبرو هستند . این رژیم غیر ممکن است دست از سر اسرائیل بردارد .
  تا زمانی که این رژیم باشد اسرائیل روی آسایش را نخواهد دید .
  مرگ یک بار شیون یک بار
  لطفا با چند بمب اتمی ملتی و حتی دنیا را نجات دهید
  به تعویق انداختن هر روز این کار به ضرر همه دنیا است
  من در عجبم دنیا به همین زودی هیتلر را فراموش کرد

 2. من از دولت اسرائیل خواهشمندم با انداختن بمب اتمی و ساقط کردن رژیم مردم دنیا را نجات دهند ،
  هر لحظه تأخیر برابر با به قدرت رسیدن رژیم

Comments are closed.