یک دیدگاه

 1. شب پیش هر دو سه کلمه صدای اسرائیل قطع میشد
  بطوریکه خواستند از شنیدن پیام این رادیوی مستقل آدم را بیزار کنند
  ولی بنده و دوستان دیگر با همان حال به شنیدن این برنامه مستقل ادامه دادیم
  یاد آوری میشود تکرار برنامه را در ساعت یک بعد از ظهر گوش فرا دادم که فقط یک بار قطع شد .
  با تشکر از همه دست اندرکاران رادیو پیام اسرائیل
  بخصوص آقای منشه امیر عزیز و دیگر یاران همفکر ایشان
  عزت زیاد غم کم
  D@y

Comments are closed.