یک دیدگاه

  1. باسلام من سالهای متمادی هست که شنونده شما هستم . سالها از رادیوموج کوتاه ، متاسفانه صدای شما از رادیو قطع شده وناچاراز طریق پراکسی وباتحمل اینترنت جعلی ومحدود ایران سعی در شنیدن برنامه دارم وشماهم که درجریان پرده آهنین ج .ا دارید ، خیلی تقاضای بیموردی هست اگر درخواست کنم مجددا فرستنده موج کوتاه را برقرارکنید؟ جدا متشکرخواهم شد

Comments are closed.