3 دیدگاه‌

  1. خدایا آرزوی ما ایرانیان که همانا حمله اسرائیل یا آمریکا به ایران است برآورده کن
    خود میدانی اینا میکشن و ما زورمان به این عربده کشان نمیرسد
    خدایا اشتباه کردیم گول اینا رو خوردیم و طمع کردیم

  2. درود بی پایان به تمامی ملت با شرف یهود درسراسرجهان،ودرود بی پایان به دولت وارتشیان سربلند وپیروزمیدانهای نبرد،درود فراوان به خلبانان شجاع وهمیشه هوشیارنیروی بی همتای هوایی کشورآزاد ودوست داشتنی اسرائیل سرافرازوسربلند ،پاینده وپیروزاســــــــــــــرائیل قهرمان

Comments are closed.