3 دیدگاه‌

  1. دنیا بویژه‌ بدانند که‌ ایران و سران رژیم جمهوری اسلامی راست راسر ت در جلوچشم همه‌ به‌ آنها دروغ می گوید موسک میسازدو در سایتهای زیر زمینی مشغول ادامه‌ ساخت بمب اتم است با عمل امروز این جانیان جناید کار فکر فردای اتومی جمهوری اسلامی کنید امروز آشکارا ترور می کند ترویست را حمایت می کند و عملیاتهای تروریستی و سر پیچی از دستورات بین المللی و زیر پانهادن حقوق اولیه‌ انسانی ملتها و… فرادی اتمی جمهوری اسلامی به‌ جه‌ نوع حکومتی باشد. و آخوند های روانی و جناید کار چه‌ بلای سر جهان بیاورند. باهر وسیله‌ باید جلوگیری کرد.

  2. متعجم این مسئولین میگویند تحریم اثری ندارد پس چرا اسم تحریم که می آید گریه میکنند .
    رجز خوانی مسئولین مرا به یاد صحبتهای قبل از سقوط صدام می اندازد .

  3. سلام.لطفااخبارشبانگاهی فارسی روزانه رابصورت زنده همزمان درتلکرام نیزپخش نمائیدتاسریع به اخبارتان گوش دهیم.باتشکرعلی ازکرج

Comments are closed.