یک دیدگاه

 1. ای أقای اراکی
  ای مرد خدا
  عمری خدا را شناختی
  ایران چه بدی دارد که نمیخواهی آن را بشناسی
  ای مرد وضع مال همه اطرافیان شما نه تنها خوب بلکه عالی است
  من با مدرک لیسانس توان خریدن تن ماهی را ندارم که برای فرزندانم بخرم
  حال شما از ماشین شاسی بلند و ویلا دم میزنی
  یا میدانی و دروغ میگویی و یا نمیدانی و حرف مفت میزنی
  فقط یادت باشد خمینی گفت منافقین از کفار بدترند

Comments are closed.