یک دیدگاه

 1. بلانسبت انتخابات اسرائیل که مردکی نادان به آن ایراد گرفته
  زیدی به زنی فاحشه گفتا پستی
  هر لحظه به دام دگری پابستی
  زن گفت زیدا هرآنچه گویی هستم
  آیا تو چنان که مینمایی هستی ؟
  ——–
  ایران تکنولوژی صیغه و تکنولوژی سعید طوسی را میتواند به دانشگاههای چین ارائه دهد

Comments are closed.