2 دیدگاه‌

  1. لطفا این شعر جعبه آچار را طوری ترتیب دهید که بتوان دانلود و نشر داد .
    با تشکر از مجری محترم و اجراکننده طنز جعبه آچار
    عزت زیاد غم کم

  2. خیلی خوشحالم که پس از مدت مدیدی صدای رادیو اسرائیل را دوباره میشنوم.
    من تعجب میکنم که چطور دولت آمریکا اجازه برگزاری روز قدس را در ایالت میشیگان آمریکا صادر میکند تا دوستداران دشمن زهرآگینش این روز را، خیابانهای آن ایالت به میدان جنگ با آمریکا و اسرائیل تبدیل کند. بنظر من این دموکراسی نیست بلکه یک هرج و مرج کثیف سیاسی ست. بکجابرم شکایت به که گویم این حکایت؟؟؟؟؟؟؟؟

Comments are closed.