یک دیدگاه

  1. دیگه ملت ازگیج ومبهوت ماندن خارج شدن،حالا همه چیزآماده شده برا سرنگونی ونابودی نسل کریح وکثیف آخوندی ومشتی مزدور،ملت درکنارملت اسرائیل خواهند ماند،ملت بزرگ اسرائیل آرزوی نجات کشوروملت ایران رآزچنگال آخوند دیوصفت را دارند

Comments are closed.