یک دیدگاه

  1. اگر شما واقعا در گفته خود صادق هستید( که صادق هستید) باید بی درنگ سامانه صدور نفت از جنوب ایران را ویران کنید. با اینکار دست ملاهای عفریت را با سپاه خائن انها از ارز وارداتی کوتاه میکنید و بانها اجازه ریختن پول دزدی مردم ایران را به جیب جنایت پیشه گان را نمیدهید. و اسرائیل نفس راحتی خواهد کشید…موفق باشید.

Comments are closed.