یک دیدگاه

  1. چرا پس کارى نمیکنید و همینطور بیهوده دست روى دست گذاشته اید، این رژیم جمهورى اسلامى نتنها مردم ایران بلکه مردم منطقه و کل دنیا را دچار مصیبت کرده است، اگر اسراییل واقعا بدنبال ارامش و صلح در کشور خودش میباشد، باید این رژیم خونخوار را از بین ببرد چون تا زمانى که این ملاها سر کار هستند ، با کمکى که به گروههاى تروریستى مثل حزب الله وحماس میکند، اسراییل طعم ارامش و صلح واقعى را نخواهد چشید، پس اگر براى ما کارى نمیکنید، حداقل براى خودتان و مردمتان و کشورتان، این حکومت ملاها را از بین ببرید.

Comments are closed.