یک دیدگاه

  1. قابل توجه بخش خبری رادیو اسرائیل
    خواستم یک موضوعی را در باره کیفیت برنامه شما باطلاع رسانیده باشم
    در حالیکه ازمحتوای برنامه خبری شما بی نهایت استفاده میکنم که بسیار بیطرفانه و مفید میباشد، یک نکته بسیار مهمی را یاد آور میشوم و امید دارم در ترمیم آن تصمیم مثبت گرفته شود تا ارزش کیفیت این شبکه جهانی و قدیمی حفظ شود.
    بنظرم یکی از بانوان که شاید خانم شیرین دادگستر باشند بینهایت سریع صحبت میکنند که گاهی کیفیت جملات در گفتارشان باعث میشود که موضوع مورد بحث قابلیت درک را از دست بدهد.
    سال بر شما وهمه یهودیان درجهان مبارک باد

Comments are closed.