3 دیدگاه‌

 1. در صورتی که میتوانید به مسئولان زیربط اطلاع دهید
  قایقهای تندرو و ابزار و ادوات جنگی ایرانی مخفی شده در کشورهای عربی حوزه خلیج فارس را شناسایی نمایند .
  تفییر کاربری کشتیهای مسافربری به نفتکش را نیز بررسی نمایند
  نیروهای مخالف ساکن در کشورهای عربی نیز از اهمیت بالایی برای اجرای کارهای خرابجویانه نیز دارند

 2. پرسیدید چرا مردم ایران برای رسیدن به ازادی از در آرزوی حمله امریکا هستند؟
  زیرا در زمان شاه آزادی بودیمردم بی سواد وخرافاتی اخوندیزم شورش کردند ولی حال من از شما سوال میکنم‌.
  کدام زندانبان سیاسی در کدام کشوردیکتاتوری توانستنه اند با اعتراض و اعتصاب وتظاهرات بتوانند نجات یابند وازادی کامل خود را بدست اورند مخصوصا در زندانی به بزرگی ایران در دست اخوندهای کثیف‌بی سواد.

  • حکومت دجال و بی سروته ایران حداقل هشتاد میلیون زندانی سیاسی که بیشترین زندانی درکل تاریخ دروسیعترین وسعت جغرافیایی ممکن میباشد را دارا میباشد وملت درمرداب گیر افتاده اند. حکومت آخوندیسم وملائیسم حکومتی یکطرفه ونژادپرستانه میباشد لهذا با فشارهای خارجی ویا حتی عملیات خاص نظامی خارج از مرزهای ایران درب این زندانها را میتوان شکست و ایران وایرانی را آزاد ساخت.

Comments are closed.