یک دیدگاه

  1. سپاس و دورود به کارمندان و زحمتکشانِ رادیو پیام اسرائیل که شبانه روز بدونِ بودجه کار میکنند و رویدادھای دُرُست را میگند۰

Comments are closed.