بخش خبری رادیو پیام اسرائیل – پنجم ژانویه ۲۰۱۹


<div style=”margin-top: 20px;”><a href=”https://radis.org/audio/20190105.mp3″ download=””>برای دانلود و ذخیره سازی فایل صوتی برنامه اینجا را کلیک کنید</a></div>