یک دیدگاه

  1. با درود به خواهران و برارانم در اسراییلم پیشنهاد میکنم تلویزیون پیام اسراییل را هم راه بیندازید. اهریمن در حال ترک و اهورامزدا در حال ورود به ایران زمین است. به زودی دو ملت اایران و اسراییل پیروزی نور بر تاریکی را در سرزمین اهورایی جشن خواهیم گرفت.

Comments are closed.