یک دیدگاه

 1. درود بر منشه امیر
  عزیزم شما بهتر به اصطلاحات و ضرب المثلهای زبان فارسی بیشتر آگاه هستید
  لطفا برای مراجع ذی صلاح دولت اسرائیل تشریح نمایید
  در زبان فارسی، پهلوان را زنده خوش است ، خدعه ، دروغ مصلحتی معانی منحصر به فرد خود را دارد
  برای مثال رژیم میتواند در زمان نابودی برای حفظ خود تمامی معاهدات دنیا را قبول کند ولی همینکه مسئله کمرنگ تر شد و اتحاد جهانی کم شد دوباره خر خودش را سوار است و حرف خودش را میزند ،
  تنها راه نجات ایران و ایرانی بمباران و نابودی نظام است ، خلاص

Comments are closed.