2 دیدگاه‌

  1. درود بر شما
    پس از ورود وزیر امور خارجه آلمان هیتلری به ایران قرار شد ارزش دلار و ریال برابر شده و خورشید از این پس بجای شرق از غرب باید طلوع کند
    حدودا مدت پنج ماه است در شمال نیشابور روزانه بیش از صد تا صدوپنجاه کامیون خاک برداری میشود لطفا بررسی کنید .
    اگر میزان امنیت پیام دهی با شما را درقسمت بیان کنید تشکر میکنم
    اصلا شما این پیامها را میخوانید یا خیر

Comments are closed.