بخش خبری رادیو پیام اسرائیل – ۱۲ دسامبر ۲۰۱۷

سه‌شنبه ۱۲ دسامبر