بخش خبری رادیو پیام اسرائیل – ۱۴ دسامبر ۲۰۱۷

پنج‌شنبه ۱۴ دسامبر