یک دیدگاه

  1. با درود به ملت همیشه دوست و باستانی ایران من به عنوان یک ایرانی که مردم اسرائیل را دوستدارم به سوی مردم اسرئیل دست دوستی و مهر دراز میکنم و به امید روزی هستم که ملت رنجدیده ایران این انسان نماهای عقب افتاده و جنایت کار حاکم بر ایران که ملتی را به گروگان گرفته اند را از این مرز و بوم بیرون رانده و سرنوشت خود را بدست بگیریم و آن روز دور نیست. روزی که ملت ایران و اسرائیل دست در دست همدیگر نهند به مهر و در همه امور یار همدیگر باشند به امید دوستی و پیوند هر چه مستحکم تر ایران و اسرائیل

Comments are closed.