2 دیدگاه‌

  1. سالروز استقلال کشور دوست اسرائیل رابه ملت و دولت تبرک می گویم امیدوارم ملت یهود همچنان رو به پیشرفت گام بر دارد و درکمال صلح و آرامش هفتاد سالگی استقلال کشور خود را جشن بگیرند ، ما کردهای عراق و جهان همیشه دولت و ملت اسرائیل را دوستان واقعی خود در خاور میانه به حساب می آوریم و از دولت محترم اسرائیل تقاضا داریم در محافل بین المللی که از نفوذ زیادی برخوردارند به ویژه در آمریکا از قضیه کردها دفاع کنند . ما کردهای عرا ق پس از انجام دادن رفراندوم امیدوار بودیم امسال به جمع کشورهای مستقل بپیوندیم اما متاسفانه این آرزوی دیرینه ما محقق نشد و دشمنان ملت ستم دیده کردستان همه دست به یکی کردند و مانع از تحقق ارمان ملت کرد شدند تقاضا دارم در این برهه از زمان دولت وملت اسرائیل به کمک کردها بشتابند چرا که کردها و یهودی ها در خاور میانه آشوب زده تنها دوستان واقعی و طبیعی یکدیگرند . در پایان بار دیگر سالروز استقلال کشورتان را به همه شما عزیزان تبریک می گویم …

  2. با دورود آقای منش امیر لطفا در گزارشهای خبری بجای نام ایران واژه جمهوری اسلامی را بکار ببرید ،چون حکومت آخوندی بدون آنکه شما متوجه شوید از نام ایران استفاده ابزاری مینماید ،و با این ترفند حس وطن پرستی در موارد مقتضی در مردم ایجاد مینماید،از این رو از شما خواهش میکنم حساب مردم ایران و ایران را از حکومت آخوندی جدا کنید و کوچکترین شانسی برای آنها نگذارید.و همانطور که به اسرائیل دولت صهیونیستی میگویند شما هم بگوید جمهوری اسلامی متاسفانه مقامات بلندپایه اسرائیل هنگامه مصاحبه از واژه ایران استفاده میکنند و این جای بسی تاسف است هنوز ماهیت حکومت آخوندی را درک نمیکنند که همانا اسلام است نه ایران.

Comments are closed.