بخش خبری رادیو پیام اسرائیل – ۲۰ نوامبر ۲۰۱۸

<div style=”margin-top: 20px;”><a href=”https://radis.org/audio/20181120.mp4″ download>برای دانلود و ذخیره سازی فایل صوتی برنامه اینجا را کلیک کنید</a></div>