یک دیدگاه

 1. ظریف بزرگترین دروغگو که میتواند به انگلیسی دروغ بگوید
  در ایران در شمال تهران که دزدان دولتی ساکن هستند همه خوشحالند
  نام جدیدکشتی گریس در واقع واسکازین است
  اون خانم دمکرات آمریکا که علیه اسرائیل سخن گفته گرگی ست در لباس میش
  دو کشور ایران و اسرائیل میتوانند بهترین دوستان هم در منطقه باشند
  دادگاه کشتی بریتانیایی در بندر عباس دروغی بیش نیست ، با اشاره یک نفر آزاد یا توقیف میشود
  ۶ فرزند شهردار قم به همراه کلی خاله و دایی و عمه و عمو مادر بزرگ و پدر بزرگ در خارج بسر میبرند
  درود بر ایران پاینده باد اسرائیل

Comments are closed.