یک دیدگاه

  1. من به شخصه از بازگشت شما خوشحالم.تعلیق رادیو صدای اسرائیل آنهم در این روزهای حساس در ایران…نمی دانم از کجا آمد!.اما خدا را سپاس دوباره بازگشته اید…

Comments are closed.