2 دیدگاه‌

  1. سلام گنگره آمریکا به کمک اروپا میرود چون با تصویب ماده قانونی دست آقای ترامپ را در حمله به مناطق موشکی و … بست !!! تا فشارهای پرریدنت ترامپ‌و گروهش را بر ایران کم کند و حکومت یک نفس راحت بکشد.

Comments are closed.