یک دیدگاه

 1. درود بر بنیامین نتایاهو
  مردی که خدا او را آفرید تا نسل تروریسم و دشمنان اسرائیل را نابود کند
  در این بین مزدورانی که آبشخور آنها نظام حاکم بر ایران است برعلیه ایشان دسیسه چینی میکنند .
  آنها آموخته اند که مانند اربابانشان خدعه کنند و دروغ مصلحتی بگویند
  نتانیاهو تنها فردیست که توان مقابله با ارتجاع داخلی و خارجی را دارد
  ایشان مصمم هستن که همه افراد باید به سربازی بروند
  حال اگر کسی دوست ندارد سربازی برود بایستی هیچ سربازی هم از او دفاع نکند
  چرا بقیه برای محافظت از این افراد کشته شوند
  زنده باد ایران جاوید باد اسرائیل

Comments are closed.