یک دیدگاه

  1. رادیو پیام اسرائیل چه ساعتی به وقت ایران پخش می شود؟

    ظاهراً هنوز رادیو پیام اسرائیل در ساعت و زمان معین پخش نشده است؟

Comments are closed.