یک دیدگاه

  1. برنامه ه بسیار عالی ومثل همیشه مستند و از برقراری مجدد آن بسیار خوشحالم
    امید وارم در راه کمک بکشور اسرائیل و انتشار اخبار بموقع سهم موثری داشته باشید
    من موفقیت های کشور اسرایئل را بسیار دوست دارم

Comments are closed.