2 دیدگاه‌

 1. خدا کند کسانی که از کشته شدن امام جمعه کازرون خوشحال شدند
  همین بلا به سر امام جمعه خودشان بیاید
  تا بفهمند درد امام جمعه از دست دادن یعنی چه
  این پیامی بود که هموطنی در صفحه اینستاگرام خود نوشته بود
  ما نیز از خدا خواهان برآورده شدن آرزوی این هموطن را داریم
  لطفا شما هم برای برآورده شدن خواسته این هموطن ما دعا کنید

Comments are closed.