یک دیدگاه

  1. آیا فلسطین صلح را بر زرادخانه ترجیح خواهد داد ؟ سخنگوی ارشد نیروهای مسلح:

    زرادخانه تسلیحاتی رژیم صهیونیستی در آینده نزدیک متعلق به فلسطینی‌هاست

Comments are closed.