یک دیدگاه

  1. کمک رسانی و یا عدم کمک رسانی به مردم اسیرو در بند ایران ؛ چه سوء تفاهمی برای حکومت اسلامی بر می انگیزد !!؟. البته رهبران سیاسی اسرائیل مختارند که از شک و شبه های خود سخن بگویند ولی بد نیست بدانند که : حکومت اسلامی بهانه ای برای دشمنی با اسرائیل و یهودیان لازم ندارد . وگرنه حکومت شیعه اثنی عشری برپا نمیکرد .!!! این فرقه آزادی و رهائی بشریت را ترویج ظلم و شر میداند !! و آنها موظف هستند که همه انسانها را به احسنت تبدیل کنند ! حتی باقتل آنها . !! حال اسرائیل حداقل باید حرمت فهم و اطلاعات خود را نگاه دارد و در مقابله کلامی نگوید : اگر حمایت کنیم چنین میشود و چنان میشود !!. مردم ما میگویند و ایمان دارند اینها نازیستند !! و تازه آقای فلان میگوید ؛ ممکن است یا نیست که ……!!! چه بدی دارد بگوید : ما افتخار میکنیم که از جنبش ضد نازیسم و فاشیسم در همه عالم دفاع کنیم منجمله در ایران !؟. چه حرفها !!!؟.

Comments are closed.