یک دیدگاه

  1. من بهنام همراه خانواده ام پناهجو در ترکیه واقعاً سالیان سال است که صمیمانه عاشق جناب اقاى مناشه امیر هستم فقط بخاطر تفاسیر بجا و درست ایشان است و هر زمان در هر تلویزیون مصاحبه داشته باشند من دنبال میکنم ،درود بر شما?????

Comments are closed.