2 دیدگاه‌

  1. با درود فراوان

    اینجانب شخصا مایل هستم از زحمات وتلاش های ارتش اسرائیل مبارزه بانیروهای نیابتی رژیم جنایتکار ایران در در سوریه و عراق تشکر وقدردانی کنم.

    با سپاس فاتح بیگی از آلمان

  2. اکنون که آمریکا جدا با نیرو های نیابتی ایران در عراق مواجهه را شروع کرده است هماهنگی بیشتر میان اسرائیل و آمریکا و کشور های عربستان و امارات در پیوستن به این کارزار نهایی مورد نیاز است و فرصتی بهتر از این برای ایجاد تغییرات بنیادی در نگرش منطقه به جهان است.

Comments are closed.