یک دیدگاه

  1. شالوم منشه امیر عزیز گوینده همیشه گی و با وفا صدای پر محتوا و شنیدنی اسرائیل و لعنت و نفرین بر همه یهودستیزهای ضد بشر و ضد خدا

Comments are closed.