دکتر سهراب سبحانی از کارشناسان برجسته عرصه نفت و انرژی و همچنین اقتصاد هستند که پروژه های مهمی را در کشورهای حوزه خلیج فارس با موفقیت به انجام رسانده اند.

ایشان همچنین در سالهای اخیر طی سفرهای متعدد به کشور اسراییل و گفتگو با شخصیت های مختلف کتابی درباره تاریخ روابط ایران و اسراییل نوشته و منتشر کرده اند.

به گفته دکتر سهراب سبحانی زنده یاد اسحاق رابین بسیار ایشان را در این رابطه کمک نمودند.

رادیو پیام اسراییل گفتگوی اختصاصی با ایشان در دو بخش انجام داده است که بخش نخست درباره عملکرد رژیم اسلامی در رابطه با نفت و گاز و به طور کلی انرژی در چهل سال گذشته و دیگر موارد مرتبط با اقتصاد و انرژی می باشد و بخش دوم که در روزهای آینده پخش خواهد شد در رابطه با مسایل سیاسی در ایران است.

2 دیدگاه‌

  1. دکتر سهراب سبحانی باعث افتخار ایرانیان هستند. ایشان راجع به گاز قطرگفتند، اما فراموش کردندکه بگویندکه نصف آن مال ایران است و به ما نمیدهند!!

  2. سپاسگزارم از رادیو پیام اسرائیل که به واقع همیشه با بهترین کارشناسان مصاحبه میکند و سپاسگزارم از جناب آقای دکتر سبحانی . به راستی انرژی اتمی به چه درد ما میخوره ؟ به راستی وقتی کویر لوت داریم وقتی این منابع خ-دا دادی را داریم چرا باید به دنبال انرژی اتمی برویم ؟ جمهوری اسلامی میگوید بخاطر رادیو داروهایی که برای درمان بیماری سرطان استفاده میشود ولی به راستی این چنین نیست چطور انتظار دارند وقتی دنیا را تهدید به نابودی میکنند ما توقع داشته باشیم برای رادیو دارو ها جنهوری اسلامی این همه تهدید را برای ایران متحمل میشود تا فقط رادیو دارو داشته باشند .

Comments are closed.