بدرقه احمدی نژاد توسط هوادارانش در امام‌زاده صالح با شعار: “احمدی بت شکن، بت بزرگو بشکن (اشاره به خامنه ای)”

یک دیدگاه

  1. اختلاف احمدی نژاد و رهبری از انجا اغاز شد که احمدینژاد دشمنی خودرا با هاشمی شدید کرد و سرانجام وی را بقتل رساند و رهبری خود از دوستان و همرزمان هاشمی بوده و گرچه چیزی نگفته اما ناراحت است زیرا احمدی نژاد بسیار خطرناک و موسس داعش است و حمایت قدرت جهنمی و فراقانونی سپاه را دارد

Comments are closed.