بدنبال حمله موشکی از غزه، نیروی هوایی اسرائیل مواضعی را بمباران کرد؛دو جوان فلسطینی کشته شدند

اکنون یک سال و نیم است که هر روز آدینه، هزاران تن فلسطینی در کنار نوار مرزی گرد می آیند و به عملیات تعرضی علیه ارتش اسرائیل دست می زنند

پس از آن که حملات راکتی علیه اسرائیل، از داخل نوار غزه از سر گرفته شد، نیروی هوایی اسرائیل دوباره به پرواز درآمد و شماری از مواضع نظامی سازمان های ترور در غزه را در هم کوبید. چهار راکت در داخل غزه به زمین نشست و راکت پنجم در یک ناحیه غیرمسکونی در نزدیکی نوار غزه منفجر شد و موجب آتش سوزی علف ها گردید. صدای شلیک راکت ها، موجب هراس دو بانو در شهرک سدروت در فاصله ده کیلومتری از مرز غزه گردید.

نیروی هوایی اسرائیل پس از بروز این حادثه به پرواز در آمد و مواضع متعلق به سازمان های ترور در غزه را هدف قرار داد. اسرائیل از مدت ها پیش گفته است که هیچیک از تعرضات از داخل غزه را بی پاسخ نخواند گذاشت.

ساعاتی پیش از این حمله موشکی از غزه بود، که در خط مرزی آن سرزمین با اسرائیل، مانند همه روزهای آدینه در یک سال و نیم اخیر، حدود شش هزار نفر فلسطینی گرد آمدند و به پرتاب مواد انفجاری و نارنجک و بطری آتش زا و سنگ به سوی سربازان اسرائیلی پرداختند.

نیروهای اسرائیلی ناچار به پاسخگویی شدند که در جریان آن، دو نوجوان فلسطینی کشته شدند و به گفته اداره بهداشت غزه، ده ها تن نیز زخمی گردیدند. مقامات فلسطینی ادعا می کنند که بخش عمده زخمی ها کسانی هستند که هدف گلوله های اسرائیلی قرار گرفته بودند.

اکنون یک سال و نیم است که هر روز آدینه، هزاران تن فلسطینی در کنار نوار مرزی گرد می آیند و به عملیات تعرضی علیه ارتش اسرائیل دست می زنند. این تظاهرات با نام عربی “مَسیرهِ العَوده” یا راه پیمایی بازگشت، برگزار می شود که منظور از آن تسلط بر اورشلیم و انهدام کشور اسرائیل است.