بدنبال قانون انکار هولوکاست لهستان، یهودیان از امنیت خویش نگران هستند

بدنبال تصویب قانونی در لهستان که به موجب آن متهم ساختن لهستانی ها به همکاری با نازی در کشتار یهودیان از این پس جرم محسوب خواهد شد، سران جامعه لهستان ابراز نگرانی کرده و می گویند امنیت آنان در خطر است.

به موجب قانون جدید، هرکس لهستانی ها را به دست داشتن در جنایات نازی ها متهم سازد، محاکمه و مجازات خواهد شد – و این در حالی که تاریخ نویسان و همچنین یهودیانی که از جنایات نازی ها باز مانده اند، داستان های دهشتناکی از حضور فعال برخی مردم لهستان در شناسایی، بازداشت و کشتار یهودیان به دستور نازی ها بیان می کنند.

در این رابطه، رئیس موزه تاریخ یهودیان لهستان، پروفسور داریوش استولا به خبرنگاران گفت که در روزنامه های لهستان مطالب تکان دهنده ای علیه یهودیان نگاشته می شود و دولتی لهستان برای متوقف ساختن این امر هیچ اقدامی نمی کند.

دولت اسرائیل در هفته های اخیر کوشید از طریق گفتگو و تبادل نظر با مقامات ارشد لهستان، به این قضیه رسیدگی کند. یک هیات رسمی به ریاست معاون وزیر خارجه لهستان به اسرائیل آمد و به مدت چند روز گفتگوهایی انجام شد، ولی آگاهان می گویند که هیچ نتیجه مثبتی به دنبال نیاورد.

2 دیدگاه‌

  1. هر قانون و تبصره و حکمی که امنیت یهودیان را در سراسر جهان تهدید کند ، خط قرمز ماست و با آن مخالفیم و قطعا با وجود حاکم فرزانه و مقتدر اسرائیل جناب آقای نتانیاهو نباید نگران امنیت قوم یهود باشیم چرا که ایشان همراه در جهت امنیت یهودیان تلاش میکنند و نمیگذارند که آسیب و گزندی به یهودیان وارد شود

Comments are closed.