بدنبال کشته شدن دو تن در حومه بیروت، اوضاع در لبنان بحرانی است. حزب الله ادعا می کند دخالتی نداشته است

بروز درگیری های خونین در بیروت، چند هفته پس از انفجار شدیدی بندر شهر که یک سوم از پایتخت لبنان را ویران ساخت، نگرانی های شدیدی در جامعه بین المللی نسبت به احتمال بروز یک جنگ خانگی جدید برانگیخته است.

در جریان درگیری خونین شب گذشته (پنجشنبه) در شهرک خالده در حومه بیروت دو تن کشته شدند و حزب الله لبنان ادعا کرد که این درگیری با آن گروه ارتباطی ندارد.

وزیر خارجه فرانسه در این زمینه گفت: بحران اقتصادی و سیاسی در لبنان آنقدر وخیم است که آن کشور با خطر فروپاشی روبرو می باشد.

قرار است رئیس جمهوری فرانسه هفته آینده از بیروت دیدن کند، ولی اگر درگیری های خونین متوقف نشود، این سفر باطل گردد.

لبنان در ده های اخیر بارها شاهد جنگ داخلی بین گروه های مختلف شیعه، سنی، مارونی و دروزی بوده و همین وضع به حکومت ایران امکان داد به لبنان رخنه کند و گروه مزدوران خود را به نام حزب الله در آن کشور برپا سازد.

بسیاری از اهالی لبنان بر این باورند که مسئولیت انفجار بزرگ بندر بیروت متوجه حزب الله است ولی نصرالله این اتهام را به شدت رد کرده و گفته است که با بندر بیروت شناسایی چندانی ندارد و بندر اسرائیلی حیفا را بهتر از آن می شناسد.

فرانسه و شماری از کشورهای عربی گفته اند که تنها در صورتی حاضر به ارائه کمک مالی به لبنان می شوند که حزب الله مهار گردد و به رشوه خواری و فساد مالی در لبنان دایان داده شود.

وزیر خارجه فرانسه به صراحت گفت: «ما حاضر نیستیم به دولتی پول بدهیم که در فساد مالی غوطه ور است و یک ساختار سیاسی در حال سقوط دارد».

وزیر خارجه کانادا نیز در این زمینه سخنان مشابهی بیان داشت.

ارتش لبنان، در عین حال که کشته شدن دو تن در جریان درگیری مسلحانه در خلدۀ را مورد تایید قرار داد، درباره هویت طرفین متنازع سخنی نگفت. ولی بسیاری از آشنایان امور بر این باورند که خشم مردم خلده علیه حزب الله موجب بروز این درگیری شده است. همانگونه که گفته شد، حزب الله این ارزیابی را قاطعانه رد می کند.