برایان هوک:خامنه ای مردم ایران را اشرار نامید او با این واژه رژیم خود را توصیف کرد

برایان هوک مسول گروه اقدام ایران در وزارت خارجه ایالات متحده با انتشار ویدیو کوتاهی بار دیگر از تظاهرات سراسری و خیزش ملی ایرانیان حمایت کرد و گفت:شمار زیادی از مردم ایران به خیابان ها رفته اند تا از حق از دست رفته خود دفاع کنند به رژیم اعتراض کنند ما از تلاش شما برای رسیدن به آینده ای بهتر حمایت می کنیم.

برایان هوک با اشاره به سخنان خامنه ای که ملت ایران را که دست به اعتراض زده اند اشرار نامید گفت: برایان هوک:خامنه ای مردم ایران را اشرار نامید او با این واژه رژیم خود را توصیف کرد.