برایان هوک از دیدار با اعضای جامعه ایرانی در حاشیه کنفرانس امنیتی مونیخ در آلمان خبر داد

برایان هوک درباره کنفرانس ورشو: در این کنفرانس ما درباره اهمیت حمایت از مردم ایران و محکوم کردن نقض حقوق بشرتوسط رژیم جمهوری اسلامی صحبت کردیم

برایان هوک نماینده ویژه وزارت امور خارجه آمریکا در امور ایران، با اشاره به کنفرانس ورشو و محکومیت نقض حقوق بشر توسط رژیم ایران، از دیدار با اعضای جامعه ایرانی در حاشیه کنفرانس امنیتی مونیخ در آلمان خبر داد.

برایان هوک به وب سایت مجازی سفارت آمریکا در ایران، در مورد کنفرانس ورشو گفت: «در این کنفرانس، ما درباره اهمیت حمایت از مردم ایران و محکوم کردن نقض حقوق بشرتوسط رژیم جمهوری اسلامی صحبت کردیم.»

برایان هوک با بیان اینکه “فکر می‌کنم که حقوق بشر یکی از مهمترین جنبه‌هایی است که نشان می‌دهد چگونه این رژیم، انقلاب را از مردم دزدید”، گفت: «پیش از آنکه روح الله خمینی در سال ۱۳۵۷ به قدرت برسد، مردم ایران از آزادی های شخصی بسیاری برخوردار بودند و به ویژه در حوزه حقوق زنان خمینی آنها را به سرعت به عقب بازگرداند.»

آقای برایان هوک با بیان اینکه در این سفر با اعضای جامعه ایرانی دیدار می‌کند، گفت: «تعامل با جامعه ایرانی خارج از ایران، بخش مهمی از سیاست خارجی ایالات متحده است. او افزود: «ما با ایران روابط دیپلماتیک نداریم، اما با جامعه ایرانی خارج از کشور گفتگو می‌کنیم و در نهایت تصمیم گیری درباره آینده ایران بر عهده مردم ایران است. مردمی که به جمهوری اسلامی معترضند و صدای اعتراض شان را باید شنید. رژیمی که در کنفرانس ورشو، کشورهای حاضر با اجماع کامل آن را خطری جدی و بزرگترین تهدید برای کشورهای منطقه به شمار آورده اند.»